Belangrijke mededeling:

"De jaarlijkse aangifte in de personenbelasting moet het bestaan vermelden van de door de belastingsplichtige of zijn echtgenoot alsmede door de kinderen waarover hij overeenkomstig artikel 376 van het Burgerlijk Wetboek het ouderlijk gezag uitoefent, individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming en van het land of de landen waar deze overeenkomsten afgesloten werden."

Het bestaan van een buitenlandse levensverzekering moet aangegeven worden. In eerste instantie is de informatie die moet worden doorgegeven summier : het bestaan (ja/neen) en indien ja, het land waar de levensverzekering is onderschreven. Alle verzekeringen van het type Tak21 (verzekeringen met gewaarborgd rendement), Tak22 (bruidschatsverzekeringen en geboorteverzekeringen), Tak23 (verzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds), alsook schuldsaldoverzekeringen worden bedoeld. 

X